ผ่าฟันคุดราคา ซี่ละกี่บาท

Spread the love

ฟันคุดคืออะไร? และสาเหตุ?

ลักษณะอาการของการเป็นฟันคุด คือ การปวดฟันกรามด้านล่าง ฟันคุด คือ ฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้  เป็นฟันที่เกิดจากฟันซี่อื่นหรือมีกระดูกขัดขวางการขึ้นของฟันทำให้ขึ้นไม่ได้จึงเรียกกันว่า ฟันคุด สาเหตุของการเกิดฟันคุดมาจาก แท้จริงแล้วยังไม่มีการศึกษาสาเหตุที่แน่นอนแท้จริงของฟันคุด แต่ส่วนใหญ่เกิดจากขนาดของขากรรไกรไม่สัมพันธ์กับขนาดของฟัน

 

ฟันคุดมีอาการอย่างไรบ้าง?

หากฟันคุดไม่ได้ผุ ไม่ได้ดันฟันซี่ข้างเคียง หรือไม่ได้มีเศษอาหารสะสมที่ฝาเหงือก ก็อาจไม่มีอาการผิดปกติใดๆ แต่ถ้าฟันคุดดันฟันซี่ข้างๆ หรือฝาเหงือกอักเสบ ก็อาจทำให้เกิดอาการ ปวดเล็กน้อย ถึงปวดมาก เป็นบริเวณกว้าง ไม่รู้ตำแหน่งแน่ชัด

 

ผลเสียของการไม่เอาฟันคุดออก?

1.อาจทำให้เกิดเหงือกอักเสบซ้ำได้ อาจทำให้เหงือกเราอักเสบบวมและเป็นซ้ำๆไม่หาย สามารถกลับมาเป็นอีกเรื่อยๆ 

2.อาจทำให้ฟันซี่ที่ติดกับฟันคุดผุได้

3.กระดูกขากรรไกรอาจหักได้ง่าย บริเวณฟันคุดขากรรไกรจะบางทำให้เกิดการหักของกระดูกขากรรไกรได้ง่าย

 

การรักษาฟันคุดทำได้โดยการผ่าเอาฟันคุดออก โดยการฉีดยาชาจนชาเต็มที่ หลังจากนั้นหมอจะเปิดเหงือกเฉพาะส่วนที่คลุมฟันคุดอยู่ออก  แบ่งฟันออกเป็นชิ้นส่วนเล็กและค่อยๆเอาออกที่ส่วนเล็กนั้นจนกว่าจะหมด  จากนั้นล้างด้วยน้ำล้างแผลให้สะอาดขั้นตอนสุดท้ายก็เย็บปิดแผล

 

ผ่าฟันคุดราคา?

การผ่าฟันคุด และคลินิกทันตกรรมนั้น จะมีราคาที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความยากง่ายในกระบวนการผ่า โดยราคาจะปรับเพิ่มขึ้นตามระดับความยาก แต่หากจะเปรียบเทียบอัตราค่าบริการระหว่างโรงพยาบาลรัฐ กับคลินิกทันตกรรมเอกชนในปัจจุบัน พบว่าราคาไม่แตกต่างกันมากนัก ยกเว้นศูนย์ทันตกรรมของโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยบางแห่งที่จะมีราคาพิเศษสำหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันนั้นๆ เช่น โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีราคาพิเศษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สามารถผ่าฟันคุดได้ในราคาเพียง 250-400 บาท/ซี่ และราคา 500-2,000 บาท/ซี่ สำหรับนิสิตปริญญาโท หรือโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นิสิตปริญญาตรีสามารถผ่าฟันคุดได้ในราคาเพียง 200 บาท/ซี่ และ 300-500 บาท/ซี่ สำหรับศิษย์เก่า อ่านรายละเอียดที่นี่

 

ทั้งนี้ ราคาเฉลี่ยในการผ่าฟันคุดทั้งโรงพยาบาลรัฐ และคลินิกเอกชนจะอยู่ที่ 1,500-5,000 บาทโดยประมาณ หรืออาจสูงถึง 7,000 บาทได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *